Informacije MIDEM

Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials

 

 Informacije MIDEM -

Revija za mikroelektroniko,
elektronske sestave dele in materiale

ISSN 0352-9045 (tiskana izdaja)

ISSN 2232-6979 (spletna izdaja)

UDK621.3:(53+54+621+66)

Revija je prosto dostopna
in uvrščena v register DOAJ

 

Izdajatelj :

  Društvo MIDEM
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale
Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials

 

Sedež :

  MIDEM
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia
tel. 01 5133 768, fax. 01 5133 771
E-mail : editor@midem-drustvo.si
http://www.midem-drustvo.si/Journal/Domov.aspx
ID za DDV: SI40226743

 

Glavni in odgovorni urednik :

  Marko Topič, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Urednik elektronske izdaje :

  Kristijan Brecl, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Odgovorni področni uredniki:

  Vanja Ambrožič, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Arpad Bürmen, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Danjela Kuščer Hrovatin, Institut Jožef Stefan, Slovenija
Matija Pirc, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Franc Smole, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Matjaž Vidmar, Univerza v Ljubljani, Slovenija

 

Člani uredniškega odbora:


Mohamed Akil, ESIEE Paris, Francija
Giuseppe Buja, Univerza v Padovi, Italija
Gian-Franco Dalla Betta, Univerza Trento, Italija
Martyn Fice, University College London, Velika Britanija
Ciprian Iliescu, National Institute for Research and Development in Microtechnologies – IMT, Singapur
Marc Lethiecq, INSA Centre Val de Loire, Francija
Teresa Orlowska-Kowalska, Tehnična univerza Wroclaw, Poljska
Luca Palmieri, Univerza v Padovi, Italija
Goran Stojanović, Univerza v Novem Sadu, Srbija

Časopisni svet :

  Janez Trontelj - predsednik, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Cor Claeys, IMEC, Belgija
Denis Đonlagić, Univerza v Mariboru, Slovenija
Leszek J. Golonka, Tehnična univerza Wroclaw, Poljska
Jean-Marie Haussonne, EIC-LUSAC, Francija
Barbara Malič, Inštitut Jožef Stefan, Slovenija
Miran Mozetič, Inštitut Jožef Stefan, Slovenija
Stane Pejovnik, Univerza v Ljubljani, Slovenia
Giorgio Pignatel, Univerza Perugia, Italija
Giovanni Soncini, Univerza v Padovi, Italija
Iztok Šorli, MIKROIKS, Slovenija
Hong Wang, Univerza Xi’an Jiaotong, China
Faktor vpliva
JCR IF (2021): 1.200
SNIP (2021): 0.418
CiteScore (2021): 1.70


Pošlji manuskript

Posti dostop
CC BY 4.0
CC BY 4.0

Iskalnik člankov
   
  

   Letnik      Zvezek    Stran
 
     
                

MIDEM Konferenca
MIDEM Conference

M I D E M 2023

27. - 29. september 2023
 Slovenija


MIDEM Sponzorji
  
ARRS
IJS-K5
FE - LMFE
FE - LMSE
FE - LPVO
MIKROIKS
Iskra zaščite
RLS


Povezave
    
MIDEM
IJS
FE

SCImago Journal & Country Rank
MIDEM, Stegne 7, Si-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: 01 5133 768, Fax.: 01 5133 771, E-mail: editor[at]midem-drustvo.si, http://www.midem-drustvo.si/
web analytics