AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti društva MIDEM so:

 

1.     Izdajanje strokovne revije " Informacije MIDEM " v  tiskani in elektronski obliki.


2.     Organizacija mednarodnih konferenc na temo mikroelektronike, elektronskih sestavnih delov in materialov  Konference MIDEM.

 

3. Organizacija strokovnih seminarjev, delavnic in objavljane aktivnosti s pokrivanega področja.