ORGANI DRUŠTVA MIDEM


IZVRŠILNI ODBOR  Predsednik:

prof. dr. Barbara Malič, univ. dipl. inž. kem., Institut Jožef Stefan


Častni predsednik:

prof. dr. Marko Topič, univ. dipl. inž. el., UL - Fakulteta za elektrotehniko


Podpredsednika:

prof. dr. Janez Krč, univ. dipl. inž. el., UL - Fakulteta za elektrotehniko
dr. Iztok Šorli, univ. dipl. fiz., MIKROIKS d.o.o., Ljubljana


Tajnik:

Olga Zakrajšek, UL - Fakulteta za elektrotehniko


Člani:

prof. dr. Slavko Bernik, univ. dipl. kem., Inštitut Jožef Stefan
izr. prof. dr. Miha Čekada, univ.dipl.inž.fiz., Institut Jožef Stefan
prof. ddr. Denis Đonlagić, univ. dipl. inž. el., UM - Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
prof. dr. Vera Gradišnik, univ.dipl.inž.el., Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Leopold Knez, univ. dipl. inž. el., Iskra Sistemi d.d., Ljubljana
mag. Mitja Koprivšek, univ. dipl. inž. el., ETI Elektroelementi
doc. dr. Jurij Koruza, Technical University Graz, Avstrija
doc. dr. Gregor Primc, univ. dipl. inž. el., Institut Jožef Stefan
prof. dr. Janez Trontelj, univ. dipl. inž. el., UL - Fakulteta za elektrotehniko
doc. dr. Hana Uršič Nemevšek, univ. dipl. inž. fiz., Inštitut Jožef Stefan
znan. svet. dr. Danilo Vrtačnik, UL - Fakulteta za elektrotehniko


NADZORNI ODBOR

  znan. svet. dr. Drago Resnik, univ. dipl. inž. el., upokojenec
prof. dr. Franc Smole, univ. dipl. inž. el., upokojenec
prof. dr. Drago Strle, univ. dipl. inž. el., UL - Fakulteta za elektrotehniko


ČASTNO RAZSODIŠČE


  Darko Belavič, univ. dipl. inž. el., upokojenec
prof. dr. Danjela Kuščer Hrovatin, univ. dipl. inž. kem. teh., Institut Jožef Stefan
doc. dr. Hana Uršič Nemevšek, univ. dipl. inž. fiz., Inštitut Jožef Stefan